CANDIDATS I CANDIDATES

ADNstarter i ADNtransformer
Les persones candidates han de presentar les seves pròpies candidatures. Quaselvol entitat pública o privada, empresa o persona física, pot proposar candidatures, però ha de promoure que sigui la persona candidata qui presenti formalment la candidatura.

ADNintraprèn
La candidatura ha de ser presentada per l’empresa o administració pública a la qual estigui vinculat el candidat o candidat, amb el vist-i-plau de l’interessat o interessada.

ADNgurú
Qualsevol entitat o membre del jurat pot presentar tants candidats o candidates que consideri que encaixen com a emprenedors/dores consolidats/des i referents per a l’emprenedoria.

Calendari
15/01/19-28/02/19 - Inscripcions
01/03/19-05/04/19 - Valoracions
25/04/19 - Acte de lliurament dels premis


Bases premis ADNemprèn 2019