Formulari d’Inscripció

Per poder formalitzar una candidatura cal que:

 • Descarregeu, ompliu i guardeu la MEMÒRIA (PDF).
 • Empleneu el formulari web que trobareu més avall, i adjunteu tota la documentació sol·licitada, inclòs el PDF de la MEMÒRIA.
 • Caldrà que adjunteu:

  • Fotocòpia del DNI o passaport.
  • Currículum Vitae
  • Vídeo de 2 minuts (presentant la candidatura)
  • Documents que acreditin la candidatura i la informació

Data límit per a inscripcions: 14 de març de 2019 (INSCRIPCIONS TANCADES)
Podeu llegir les bases d’ADNemprèn en cas que tingueu algun dubte sobre el procés d'inscripció d'una candidatura.

DESCARREGAR MEMÒRIA (PDF)

En el cas del Premi Gurú només omplir el formulari web següent i adjuntar carta o documents que justifiquin la candidatura.

Dades del/a candidat/a per al premi:

Dades de quí proposa la candidatura:
(només premis ADNgurú i ADNintraprèn)

Podeu pujar més d'un fitxer si ho voleu
En podeu posar més d'una si ho voleu (premeu salt de línia entre elles)

* Camps obligatoris

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran al fitxer adnempren.xlsx , del qual n’és responsable el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i que té com a finalitat recollir la informació relativa als Premis ADNemprèn tal i com s’estableix a les bases dels premis.
Les persones interessades podran rectificar o cancel·lar les dades mitjançant un comunicat al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (C/ Enric Prat de la Riba, 17 de Torelló) o a través del telèfon 938592226.